INTERNATIONAL TRADE UNION CONFEDERATION

European Trade Union Confederation

THE VOICE OF EUROPEAN WORKERS

 

tel:         033 226 171

             033 202 029

 

tel:/fax   033 442 321

 

E-mailsinbih@bih.net.ba

 

AKTUELNO

 

ODLUKA

O NAČINU IZMIRENJA DUGA PO OSNOVU SINDIKALNE ČLANARINE

KONTAKT:

SAVEZ SAMOSTALNIH SINDIKATA

BOSNE I HERCEGOVINE

110 GODINA ZAJEDNO, 19052015. GODINA

ODLUKA O DOPUNI ODLUKE O VISINI ČLANARINE

 

 

MJERE ZA PREVAZILAŽENJE POSTOJEĆEG STANJA U SSS BIH

ODLUKA O NAČINU PLAĆANJA SINDIKALNE ČLANARINE

ODLUKA O POKRETANJU AKCIJE ZA REKONSTRUKCIJU ZGRADE SINDIKATA U MOSTARU

ODLUKA O PRISTUPANJU HZ HB U ČLANSTVO SSS BIH

ODLUKA O PROVEDBI MJERA

Text Box: R E Z O L U C I J A  
TRINAESTOG KONGRESA SAVEZA SAMOSTALNIH SINDIKATA BiH

 

Savez samostalnih sindikata BiH danas, 7. aprila 2016. godine, posjetila su gospoda Rudy Porter, Direktor Regionalnog programa Solidarity Center-a za Evropu i Centralnu Aziju i Laurie Clements, Dikrektor Programa SC u JI Evropi. U dvosatnom razgovoru sa Ismetom Bajramovićem, predsjednikom SSSBiH bilo je govora o Zakonu o radu FBiH i drugim zakonima koji se direktno tiču radnika i radnica, problemima sive ekonomije i prava žena u našoj zemlji. Dogovoren je početak višegodišnje saradnje između SSSBiH i Solidarity Center na pitanjima koja su od značaja za radnike i radnice u FBiH. Time zvanično počinje povratak kolega iz ove organizacije u Bosnu i Hercegovinu, gdje su bili vrlo aktivni prije 10-ak godina, kada su u mnogome pomogli organizovanje i jačanje sindikalnog pokreta u BiH.

Kolege iz Washingtona su bile neprijatno iznenađene informacijom da je, tokom procesa usvajanja Zakona o radu FBiH u julu prošle godine, a kojem se SSSBiH snažno protivio, Ambasada SAD u BiH aktivno podržavala usvajanje zakona na štetu radnika. Obećali su da će u narednom periodu učiniti sve da se slične situacije više ne ponavljaju, odnosno da ambasada njihove zemlje, prije davanja podrške nekoj od strana u slučaju usvajanja zakonskih rješenja koja se direktno tiču radnika i radnica, sasluša sve zainteresovane strane, prije svega predstavnike sindikata.

 

Predstavnici Solidarity Center-a iz Washingtona neugodno iznenađeni ulogom Ambasade SAD u BiH prilikom prošlogodišnjeg usvajanja Zakona o radu FBiH

 

  Predsjedništvo Glavnog odbora Saveza samostalnih sindikata BiH je na svojoj 9. vanrednoj sjednici, održanoj 18. maja 2016. godine usvojilo sljedeće

 

Z A K L J U Č K E:

 

1. Zahtjevamo od Vlade Federacije BiH da hitno i bezuslovno stavi van snage Rješenje o oglašavanju ništavnim rješenja broj: 06-05-218/2016 od 13.5.2016. godine kojim su se proglasili ništavnim rješenja Federalnog ministarstva pravde o upisu i o promjeni  upisa u Registar udruženja FBiH Sindikata osnovnog obrazovanja i odgoja Federacije BiH.

2. Zahtjevamo od Vlade Federacije BiH da odmah otpočnemo pregovore za usklađivanje granskih kolektivnih ugovora, imajući u vidu rokove koji su definisani članom 182. Zakona o radu.

3. Zahtjevamo da u skladu sa zaključkom sa sjednice Ekonomsko-socijalnog vijeća za teritoriju FBiH održane 10. maja 2016. godine sva rješenja o reprezentativnosti ostaju na snazi.

* Insistiramo da Federalno ministarstvo rada i socijalne politike  hitno objavi sva rješenja o reprezntativnosti sindikata u Službenim novinama FBiH.

4. Do ispunjenja prethodnih zaključaka Delegacija SSSBiH u Ekonomsko-socijalnom vijeću za teritoriju FBiH neće učestvovati u radu ESV FBiH o čemu je Predsjedništvo Glavnog odbora SSSBiH donijelo prijedlog odluke SSSBiH, koju upućuje Glavnom odboru Saveza samostalnih sindikata BiH.

 

PREDSJEDNIK

mr. Ismet Bajramović

 

ZAKLJUČCI 9. VANREDNE SJEDNICE GLAVNOG ODBORA SAVEZA SAMOSTALNIH SINDIKATA BIH

Preneseno iz lista NAŠA RIJEČ

U ZENICI CENTRALNA BH MANIFESTACIJA OBILJEŽAVANJA MEĐUNARODNOG PRAZNIKA RADA

 

S obzirom da je Vlada Federacije BiH na svojoj 56. sjednici, održanoj  13.05.2016. godine, donijela Rješenje o oglašavanju ništavnim rješenja Federalnog ministarstva pravde o upisu i o promjeni  upisa u Registar udruženja FBiH Sindikata osnovnog obrazovanja i odgoja Federacije BiH, Predsjedništvo Glavnog odbora SSSBiH je 18.05.2016. godine održalo Vanrednu sjednicu i usvojilo zaključke, kojim se od Vlade FBiH zahtijeva:

 

1. Da hitno i bezuslovno stavi van snage Rješenje o oglašavanju ništavnim rješenja broj: 06-05-218/2016 od 13.5.2016. godine kojim su se proglasili ništavnim rješenja Federalnog ministarstva pravde o upisu i o promjeni  upisa u Registar udruženja FBiH Sindikata osnovnog obrazovanja i odgoja Federacije BiH.

2. Da odmah otpočnemo pregovore za usklađivanje granskih kolektivnih ugovora, imajući u vidu rokove koji su definisani članom 182. Zakona o radu.

3. Da u skladu sa zaključkom sa sjednice Ekonomsko-socijalnog vijeća za teritoriju FBiH održane 10. maja 2016. godine sva rješenja o reprezentativnosti ostaju na snazi.

* Insistiramo da Federalno ministarstvo rada i socijalne politike  hitno objavi sva rješenja o reprezentativnosti sindikata u Službenim novinama FBiH.

 

 

Kako je riječ o zahtjevima koje Vlada FBiH može ispuniti u najkraćem mogućem roku i koji su u skladu sa važećim zakonskim rješenjima i konvencijama Međunarodne organizacije rada, nadamo se da ćete odmah pristupiti njihovom ispunjavanju. U slučaju da ne dođe do ispunjenja gore navedenih zahtjeva, Predsjedništvo Glavnog odbora SSSBiH uputilo je Glavnom odboru na usvajanje Odluku o neučestovanju delegacije SSSBiH u ESV FBiH u radu Ekonomsko-socijalnog vijeća za teritoriju FBiH, a koja je i usvojena na jučerašnjoj sjednici ovog organa.

 

Ovim putem Vas obavještavamo i da će predsjednik SSSBiH o zahtjevima i odlukama organa SSSBiH detaljnije upoznati članove Kolegija ESV FBiH na sastanaku zakazanom za 24. maj 2016. godine.

 

Zahtjevi Saveza samostalnih sindikata BiH

 

Na Radionici „Kolektivno pregovaranje u MOR i EU perspektiva. Važnost kolektivnog pregovaranja na granskom nivou“, koja je održana u organizaciji Saveza samostalnih sindikata BiH i Međunarodne organizacije rada 1. juna u Sarajevu, predstavnici osam (8) granskih sindikata-članica Grupacije industrijskih sindikata usvojili su  s lj e d e ć e

 

 

 

ZA K L J U Č K E

 

 

1. Grupacija industrijskih sindikata iskazuje apsolutnu spremnost za socijalni dijalog po svim pitanjima koja definišu prava radnika.

2. Definisanje granskih kolektivnih ugovora neupitna je obaveza socijalnih partnera.

3. Grupacija industrijskih sindikata u socijalnom dijalogu po pitanju definisanja granskih kolektivnih ugovora nema namjeru prihvatiti rješenja koja umanjuju stečeni nivo ličnih primanja zaposlenih u industrijskom sektoru.

4. Predstavnici Grupacije industrijskih sindikata pozdravljaju današnju radionicu, istovremeno iskazujući spremnost i želju da se u narednom periodu maksimalno intenzivira zajedničko djelovanje ove grupacije.

 

 

Predsjednik Grupacije

Sinan Husić, s.r.

            

ZAKLJUČCI GRUPACIJE INDUSTRIJSKIH SINDIKATA

PISMO PREDSJEDNICE SINDIKATA HRVATSKIH UČITELJA UPUĆENO PREMIJERU VLADE FEDERACIJE BIH, FADILU NOVALIĆU